webleads-tracker

Hariç edilen kullanıcılar


Bir kullanıcıyı veya bir grup kullanıcıyı bir Excel aktarmasından hariç tutmak için, aşağıdaki butona tıklayarak başlamalısınız:

Belirli bir kulanıcıyı hariç etmek

(1)’de hariç edilecek eposta’yı girmelisiniz, ardından (2)’yi tıklayın. Böylece hariç listesinde (3) bu eposta görüntülenir.

Belirli bir alan adındaki kullanıcıları hariç etmek

(1)’de hariç bırakılacak alan adını girmelisiniz, ardından (2)’yi tıklayın. Böylece hariç listesinde (3) bu epostalar görüntülenir.

Hariç listesinden belirli bir kullanıcıyı veya alan adını silmek

Silinecek kullanıcı veya alan adına karşılık gelen butona (1) tıklayın:

ÖNEMLİ: Kullanıcı veya alan adı listeden hemen silinir, herhangi bir onay istenmez.